Premier tybetańskiego rządu na wygnaniu Samdhong Rinpoche ocenił, że wspólnota międzynarodowa nie chce ryzykować odwracania się do Chin plecami, gdyż są one mocarstwem gospodarczym.