Dyskusja o członkostwie Ukrainy w NATO to w istocie debata nad rolą tego państwa we współczesnym świecie i nad jego niepodległością – uważa prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.