Czołowe gazety słowackie wyszły dziś z pustą stroną tytułową w proteście przeciwko projektowi ustawy, która ich zdaniem zagraża wolności mediów.