Rozlewisko, które utworzyło się po majowej powodzi wokół gliwickiego Stadionu XX-lecia, było tak duże, że w wodzie zalęgły się tysiące ryb. – Teraz woda wysycha i ryby zdychają – alarmują mieszkańcy.