Największa organizacja polonijna w Wielkiej Brytanii – Zjednoczenie Polskie (Federation of Poles in GB) podtrzymuje skargę do PCC (Press Complaints Commission) – instytucji rozpatrującej skargi na prasę – na gazetę „Daily Mail”.