Związek zawodowy pracowników niemieckiego sektora publicznego Ver.di odrzucił najnowszą propozycję mediatorów w sporze płacowym z pracodawcami. Związkowcy przyznają, że bezterminowy strajk jest coraz bardziej realny.