USA i Korea Południowa ostrzegły, że międzynarodowym negocjatorom, starającym się nakłonić Koreę Północną do przekazania obiecanej listy jej nuklearnych przedsięwzięć, kończy się cierpliwość.