Dawid Nidzworski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pracuje nad urządzeniem, które mogłoby wykrywać wirusa grypy