Skrajny nacjonalista Vojislav Szeszelj, przywódca Serbskiej Partii Radykalnej, sądzony przez trybunał w Hadze za zbrodnie wojenne na obszarze dawnej Jugosławii, otwiera listę wyborczą swej partii na majowe wybory parlamentarne w Serbii.