Mozzarella z mleka bawolic jest bezpieczna, nawet jeśli zawiera szkodliwe substancje, przekraczające nieznacznie dopuszczalne normy.