W Warszawie zaczynają się pierwsze w Polsce zajęcia dla mężczyzn – ofiar przemocy domowej.