Główna opozycyjna partia Grecji, Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny (PASOK), złożyła wniosek o wotum nieufności wobec rządu w związku z reformą systemu emerytalnego.