Premier Japonii Naoto Kan przeprosił, w opublikowanym oświadczeniu, za cierpienia wyrządzone narodowi koreańskiemu w ciągu 35 kolonizacji Korei przez Japonię.