„Nie może nam być obojętne naruszanie Jego autorytetu i dobrego imienia. Z tej racji oczekujemy wstrzemięźliwości wypowiadanych sądów o naszym Pasterzu” – napisali księża diecezji kieleckiej w specjalnym oświadczeniu. To ich komentarz do kontrowersyjnego kazania biskupa wygłoszonego 3 maja.