Techniczne trudności z odprawą bagażu na oddanym do użytku Terminalu nr 5 najruchliwszego europejskiego lotniska Heathrow zmusiły jego użytkownika British Airways do odwołania 20 lotów.