O kilka złotych więcej zapłacimy w tym roku za szkolny podręcznik. A jeśli dodamy do tego zmiany w podstawie programowej, które każą kupować nowe komplety, to wydatki mogą być dużo wyższe.