Powalone konary, brak prądu, podtopienia i potężne wyładowania atmosferyczne – z takim krajobrazem mieszkańcy Małopolski zmagali się już drugi dzień.