W mińskich sądach zapadły pierwsze wyroki za udział we wczorajszej demonstracji opozycji w stolicy, w 90.rocznicę powstania Białoruskiej Republiki Ludowej.