Białoruska milicja od rana zatrzymuje niezależnych dziennikarzy, a KGB prowadzi przeszukania w siedzibach niezależnych mediów na Białorusi i w domach reporterów.