Według metropolity lubelskiego należy skończyć z utożsamianiem katolików z poglądami prawicowymi, bo wśród prawicy pojawiają się głosy antykościelne.