Prezydent Gdańska i szef rady miasta lecą pod Frankfurt nad Menem, by wręczyć byłemu kanclerzowi Niemiec zaległe honorowe obywatelstwo miasta. Powód – pogarszający się stan zdrowia Helmuta Kohla