Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że oświadczenie lustracyjne kandydata na prezydenta Andrzeja Olechowskiego jest prawdziwe. Olechowski przyznał się do współpracy z wywiadem gospodarczym PRL. Olechowski może kandydować w wyborach prezydenckich